Födelsedagar

 

Födelsedagar under 2017 för betalande medlemmar i kamratföreningen.

Fyller

99

91

 

84

83

83

82

82

81

80

80

 

75

75

 

70

70

 

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

 

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

 

Datum

2017-07-14

2017-06-30

 

2017-03-28

2017-06-30

2017-09-23

2017-01-30

2017-08-12

2017-06-16

2017-07-22

2017-10-13

 

2017-02-17

2017-03-08

 

2017-07-08

2017-10-06

 

2017-03-23

2017-04-03

2017-04-30

2017-05-13

2017-05-16

2017-05-20

2017-07-11

2017-08-05

2017-10-28

2017-11-02

 

2017-01-12

2017-01-30

2017-02-10

2017-02-24

2017-03-08

2017-03-09

2017-04-01

2017-05-09

2017-05-10

2017-05-24

2017-06-17

2017-06-29

2017-07-18

2017-09-03

2017-09-08

2017-09-28

2017-11-13

2017-11-23

2017-11-26

2017-12-06

 

Namn

Sture Ahlstedt

Karl Oskar Mikaelsson

 

Rolf Sjöberg

Ingvar Holmquist

Sören Johansson

Göran Wetterlundh

Sven Vannerberg

Bengt Hällkvist

Bengt Nordberg

Bertil Bergwall

 

Olov Wallo

Valter Meijer

 

Kjell-Gunnar Cronberg

Håkan Jonsson

 

Lars Thidevall

Peter Fasth

Charles Söderström

Per Axel Dahlberg

Bo Niklasson

Tore Ivarsson

Pär Nilsson

Roger Axelson

Lennart Persson

Per Löfgren

 

Per-Olof Marklund

Ulf Rosengren

Tore Johanson

Boris Oskarsson

Peter Weinhandl

Lars-Erik Borwin

Carl-Axel Klevesäter

Sture Bergner

Erik Skoglind

Göran Kronquist

Dan Öfring

Karl-Erik Mortensen

Lars Olofsson

Mikael Nordenstedt

Kjell Karlsson

Roger Klaar

Lars Rudhe

Elof Josefsson

Filip Whass

Bengt Johansson

 

Avdelning

HQ

strkomp/hygien

 

strkomp/sbplut

batstab/pers

3.komp/I.plut

batch

batstab/pers

strkomp/kompch

batstab/pers

strkomp/sjvto

 

strkomp/tpplut

batstab/uh

 

2.komp/info

HQ/MP

 

3.komp/trossto

3.komp/trossto

2.komp/3.plut

2.komp/3.plut

strkomp/sjvto

strkomp/rep

strkomp/rggrp

strkomp/tpplut

strkomp/tpplut

strkomp/tpplut

 

strkomp/rep

strkomp/tpplut

strkomp/tpplut

3.komp/I.plut

strkomp/förplägn

3.komp/I.plut

l.komp/trossto

3.komp/I.plut

strkomp/tpplut

3.komp/3.plut

3.komp/2.plut

3.komp/2.plut

strkomp/sbplut

HQ/stab

l.komp/ 2.plut

3.komp/2.plut

strkomp/förplägn

l.komp/3.plut

strkomp/föiplägn

strkomp/tpplut

 

Fyller

60

82

60

 

60

75

60

 

75

60

60

65

84

 

60

65

65

 

60

60

65

65

65

60

 

81

60

60

91

83

 

70

65

99

60

80

 

65

82

 

60

60

83

60

 

70

80

65

 

65

60

60

60

 

60

 

Datum

2017-01-12

2017-01-30

2017-01-30

 

2017-02-10

2017-02-17

2017-02-24

 

2017-03-08

2017-03-08

2017-03-09

2017-03-23

2017-03-28

 

2017-04-01

2017-04-03

2017-04-30

 

2017-05-09

2017-05-10

2017-05-13

2017-05-16

2017-05-20

2017-05-24

 

2017-06-16

2017-06-17

2017-06-29

2017-06-30

2017-06-30

 

2017-07-08

2017-07-11

2017-07-14

2017-07-18

2017-07-22

 

2017-08-05

2017-08-12

 

2017-09-03

2017-09-08

2017-09-23

2017-09-28

 

2017-10-06

2017-10-13

2017-10-28

 

2017-11-02

2017-11-13

2017-11-23

2017-11-26

 

2017-12-06

 

Namn

Per-Olof Marklund

Göran Wetterlundh

Ulf Rosengren

 

Tore Johanson

Olov Wallo

Boris Oskarsson

 

Valter Meijer

Peter Weinhandl

Lars-Erik Borwin

Lars Thidevall

Rolf Sjöberg

 

Carl-Axel Klevesäter

Peter Fasth

Charles Söderström

 

Sture Bergner

Erik Skoglind

Per Axel Dahlberg

Bo Niklasson

Tore Ivarsson

Göran Kronquist

 

Bengt Hällkvist

Dan Öfring

Karl-Erik Mortensen

Karl Oskar Mikaelsson

Ingvar Holmquist

 

Kjell-Gunnar Cronberg

Pär Nilsson

Sture Ahlstedt

Lars Olofsson

Bengt Nordberg

 

Roger Axelson

Sven Vannerberg

 

Mikael Nordenstedt

Kjell Karlsson

Sören Johansson

Roger Klaar

 

Håkan Jonsson

Bertil Bergwall

Lennart Persson

 

Per Löfgren

Lars Rudhe

Elof Josefsson

Filip Whass

 

Bengt Johansson

 

 

Avdelning

strkomp/rep

batch

strkomp/tpplut

 

strkomp/tpplut

strkomp/tpplut

3.komp/I.plut

 

batstab/uh

strkomp/förplägn

3.komp/I.plut

3.komp/trossto

strkomp/sbplut

 

l.komp/trossto

3.komp/trossto

2.komp/3.plut

 

3.komp/I.plut

strkomp/tpplut

2.komp/3.plut

strkomp/sjvto

strkomp/rep

3.komp/3.plut

 

strkomp/kompch

3.komp/2.plut

3.komp/2.plut

strkomp/hygien

batstab/pers

 

2.komp/info

strkomp/rggrp

HQ

strkomp/sbplut

batstab/pers

 

strkomp/tpplut

batstab/pers

 

HQ/stab

l.komp/ 2.plut

3.komp/I.plut

3.komp/2.plut

 

HQ/MP

strkomp/sjvto

strkomp/tpplut

 

strkomp/tpplut

strkomp/förplägn

l.komp/3.plut

strkomp/föiplägn

 

strkomp/tpplut

 

 

FN-Veteranerna 72M för dej som gjorde FN-tjänst i Sinai på bataljon 72M

114@72m.se