Födelsedagar

År

Datum

Namn

Avdelning

65

8 januari

Roger Storm

3.komp/3.plut

65

19 januari

Mikael Ekström

batstab/uh

84

30 januari

Göran Wetterlundh

batc

65

16 februari

Kent Maltin

3.komp/2.plut

80

Bernt Schagerlind

1 april

strkomp/sjvto

65

Bo Andersson

21 april

strkom/tpplut

70

Stig Widefjäll

6 maj

strkomp/rep

65

Jan-Erik Leksell

17 maj

3.komp/trossto

70

Jörgen Sethsson

18 maj

3.komp/kompch stf

65

Rolf Sjöberg

28 maj

strkomp/sbplut

65

Håkan Jeppsson

5 juni

batstab/pers

65

Jan Eriksson

8 juni

strkomp/förplägn

70

Lars Josefson

12 juni

strkomp/kompch stf

83

Bengt Hällkvist

16 juni

strkomp/kompch

85

Ingvar Holmquist

30 juni

batstab/pers

93

Karl Oskar Mikaelsson

30 juni

strkomp/hygien

65

Peter Keller

3 juli

3.komp/2.plut

65

Thomas Brohlin

9 juli

3.komp/stab

75

Jan-Ulf Karlsson

31 augusti

l.komp/3.plut

81

Kåbe Lidén


11 september


batstab/pers


85

Sören Johansson


23 september


3.komp/I.plut


70

Curt-Olof Klasson

5 oktober

strkomp/tpplut

75

Jan Fogelklou

18 oktober

2.komp/info

70

Nils-Gunnar Johnsson

24 oktober

3.komp/3.plut


Födelsedagar under 2019 för betalande medlemmar i kamratföreningen.

År

Datum

Namn

Avdelning

93

30 juni

Karl Oskar Mikaelsson

strkomp/hygien

85

30 juni

Ingvar Holmquist

batstab/pers

85

23 september

Sören Johansson

3.komp/I.plut

84

30 januari

Göran Wetterlundh

batch

83

16 juni

Bengt Hällkvist

strkomp/kompch

81

11 september

Kåbe Lidén

batstab/pers

80

1 april

Bernt Schagerlind

strkomp/sjvto

75

31 augusti

Jan-Ulf Karlsson

l.komp/3.plut

75

18 oktober

Jan Fogelklou

2.komp/info

70

6 maj

Stig Widefjäll

strkomp/rep

70

18 maj

Jörgen Sethsson

3.komp/kompch stf

70

12 juni

Lars Josefson

strkomp/kompch stf

70

5 oktober

Curt-Olof Klasson

strkomp/tpplut

70

24 oktober

Nils-Gunnar Johnsson

3.komp/3.plut

65

8 januari

Roger Storm

3.komp/3.plut

65

19 januari

Mikael Ekström

batstab/uh

65

16 februari

Kent Maltin

3.komp/2.plut

65

21 april

Bo Andersson

strkom/tpplut

65

17 maj

Jan-Erik Leksell

3.komp/trossto

65

28 maj

Rolf Sjöberg

strkomp/sbplut

65

5 juni

Håkan Jeppsson

batstab/pers

65

8 juni

Jan Eriksson

strkomp/förplägn

65

3 juli

Peter Keller

3.komp/2.plut

65

9 juli

Thomas Brohlin

3.komp/stab

FN-Veteranerna 72M för dej som gjorde FN-tjänst i Sinai på bataljon 72M

114@72m.se