2019

2019-03-15

Kriget i norra Sinai

Redaktionen har försökt utreda våra beduiners eventuella roll i kriget. Vår chefsrådgivare i religiösa frågor, pastor Ingvar, meddelar från Vännäs, att beduinerna regelmässigt är salafiter. Salafismen är en mycket konservativ och bokstavstrogen del av islam. Wahhabismen (se Bin Laden) är, i sin tur, en gren av salafismen, vilken till exempel återfinns i Saudiarabien.

 

Egyptierna, däremot, är betydligt mer liberala muslimer.

 

Det går dock inte att fastlägga, att det är beduinerna som är krigförande på terroristsidan.

 

Det skulle kunna vara så att terroristerna har kommit från annat håll, såsom Afghanistan, Syrien eller Irak (Sverige?!). Men då har de rest långt! Vad finns i Sinai att lägga under sig (förutom sand)? I så fall skulle beduinerna vara åskådare/offer.

 

Samtidigt vet vi, av egen erfarenhet, att relationerna mellan egyptier och beduiner ofta är ansträngda.

 

Våra idoga efterforskningar i ärendet fortsätter!

 

Egyptiska ambassaden har inte varit tillgänglig för någon kommentar.

 

Lars Josefson

redaktionssekreterare

 

 

2019-03-11

De senaste dgr har egyptiska arme’n dödat ytterligare 46 islamister inom vårt bataljonsområde, längs Qantara road. Dessutom har ca 100 ”kriminella o efterlysta” gripits. Tre egypt soldater stupade i striderna.

 

Lars Josefson, ordförande

 

 

2019-03-06

Välkommen till FN-veteranerna 72M på Facebook!

 

Under mottot ”Var glad och positiv” kan vi medlemmar nu dela minnen i ord, bild och ljud ifrån vår tid i Sinai 1978-1979, och fortsätta att utveckla vårt kamratskap som vi en gång lade grunden till.

 

På Facebook hittar du oss under ”FN-veteranerna 72M

 

Här hjälps vi, som är medlemmar i FN-veteranerna 72M, åt att minnas vår insats för freden. Vi uppmuntrar till en fortsatt gemenskap genom positiva kommentarer, idéer, förslag och hjälpsamma tips och utvecklande dialog.

 

Om inte annat meddelats, räknar vi med att det finns ett gemensamt godkännande att bli publicerad på bild så länge detta sker i positiv anda. Meddela annars någon i styrelsen.

 

Låt minnena flöda fritt – och välkommen att minnas och föra 72M: s stolta traditioner vidare!

 

Lars Josefson, ordförande

 

 

2019-02-17

Striderna i Sinai

 

Sju islamistiska terrorister har fredagen 16 februari dödats i en eldstrid, med egyptiska soldater. Detta skedde i norra Sinai, inom 1.- och 3.kompaniernas område.

15 egyptiska soldater skadades alternativt dödades. Informationen kommer från egyptiska armén.

Det kan således konstateras att våra beduiner fortsatt har det svårt samt att tillbakadragandet av vår bataljon nog var något förhastat.

 

Lars Josefson

004, avdelad skribent

FN-Veteranerna 72M för dej som gjorde FN-tjänst i Sinai på bataljon 72M

114@72m.se