2023 Föreningens fana

Föreningens fana.
Vår förening erhöll 2023-06-01 en egen, svensk, fana. Detta som erkänsla för våra insatser i Sinaiöknen 1978-79, då freden äntligen kom till detta svårt krigshärjade område.
Det är Talmannen, i egenskap av ordförande för stiftelsen Sveriges flagga/Sveriges nationaldag, som har fattat beslutet. Överlämnandet skedde av Stockholms landshövding, Anna Kindberg Batra, vid en ceremoni i Tessinska palatset (mitt emot Kungl Slottet).Vi var en av tretton organisationer (motsv) som hedrades. Organisationer från alla möjliga sektorer av det svenska samhället. Som avslutning på den formella delen av fanöverlämnandet, framförde vår förening alla organisationers stora tack till landshövdingen och stiftelsens generalsekreterare (för vidare befordran till Talmannen).
Därefter följde mingel, varvid "bubbel" och snittar serverades.Vår delegation bestod av Mats Pernhem (en gång framgångsrik gruppchef vid 2.plut, 2.komp), Björn Sterner (vår eminente förste fanförare mm), Bo Ringdal (med flertalet styrelseuppdrag, dagens fotograf) samt undertecknad.
Fanan avses nyttjas vid föreningens återträffar, men även i andra sammanhang såsom i fanborgen på Veterandagen samt vid begravningar.
Vi är alla stolta och mycket tacksamma!

Lars Josefson
Ordförande