2016

2016-12-05


Alv Svensson till minne


Överstelöjtnanten Alv Svensson avled  efter en svår cancersjukdom den 29 november, dagen efter sin 80-årsdag. Alv efterlämnar hustru Ingrid ,barnen Annika och Håkan med familjer .


Alv föddes i Skövde 1936. Han blev fänrik 1963 vid trängtrupperna. Efter sedvanlig trupptjänst samt signalofficerskurs, genomförde Alv arméns högre stabsutbildning 1971-73.  Alv var chef stridsledningsavdelningen tillika tjänsteförättande stabschef vid vår FN-bataljon.


Efter hemkonsten från Sinai blev han 1979 fram till 1991chef för produktionsenheten vid Militärkommando Gotland. 1994-95 var Alv stabsofficer, placerad vid staben i Zagreb, inom ramen för vårt engagemang på Balkan. Alv gick i pension 1996 efter en chefstjänst vi Arméns Underhålls-

centrum i Skövde


Alv var en mycket uppskattad officer . Jag, liksom övriga i staben kände stort förtroende för Alv. För oss stod han för kunskap, trygghet och gott omdöme. Det var inte svårt att ålägga Alv uppdrag utöver de vanliga. När vi fick uppdraget att svara för säkerhet vid förhandlingarna mellan Israel och Egypten, som en följd av Camp David överenskommelsen, utarbetade Alv den order som gällde för alla berörda enheter inom UNEF. Högkvarteret ansåg att denna order var ett utomordentligt exempel på hur en order skall utformas och använde den senare som mall vid staben i Ismailia !


Alv var mycket allmänbildad och hade många strängar på sin lyra. Han visste det mesta om blommorna på marken , om fåglarna i luften och om stjärnorna på himlen. När Alv under Sinais stjärnklara himmel berättade om solsystemets himlakroppar, stod vi andäktigt lyssnande


Alv engagerade sig på olika sätt i vår förening. Han har bland annat varit vår styrelseordförande . Som bevis på vår uppskattning blev han också vår hedersledamot


Jag är övertygad om att i dessa dagar lyser stjärnorna särskilt starkt för  en mycket kär vän och kollega


Alv efterlämnar ett mycket ljust minne som vi för alltid bevararGöran Wetterlundh

Bataljonschef
2016-11-30


Kamrater,


Vår förenings vice styrelseordförande, tillika hedersledamoten samt tidigare styrelseordförande, Alv Svensson, Skövde, avled i går den 29 november.

 

Begravningsakten sker tisdagen den 20 december kl 14:00 i Sankta Helena kyrka i Skövde.

 

Våra tankar går nu till Alv för all kamratskap och all uppoffring för Föreningen samt till hustru Ingrid och barnen.


 

/ Styrelsen för Veteranföreningen 72 M
2016-11-23


Även i dessa helgtider,

terroristen sina planer smider,

Alls ingen julefrid i Sinailand,

som enbart består av beduiner och mängder av sand.


Nu står julen strax för vår dörr,

Vi hoppas den blir som förr.

Tankarna finns hos de kamrater som inte har det lätt,

likväl till beduinerna som  inte kan utöva sin demokratiska rätt.


God Jul och Gott Nytt År önskar

Styrelsen genom

Lars Josefson2016-10-23


Julbord 2016-12-02

Föreningens inbitna julbordsätare är så glada åt Källhagen att det inte ens varit tal om att tänka på något annat ställe. Däremot har Värdshuset själva ändrat lite i sina rutiner. Både pris och tidpunkt på dagen. Eftermiddagssittningen börjar i år lite senare än vad vi är vana vid, ny tid är kl 16:30. Och är en halvtimme kortare, två timmar. Ni som kollar Källhagen:s hemsida noterar också att priset är höjt till 595 kr. Men oroa er inte, vi får vårt gamla vanliga på 495 kr. Ett verkligt fynd för detta fantastiska julbord!

 

Som vanligt kan det vara kul att ses en stund i baren innan, så samling där kring kl 16. “Vårt bord” uppe på hyllan är reserverat. Plats finns för 16 personer och principen “först till kvarn” gäller..... Brukar bli ganska fullt, så vänta inte för länge med din anmälan! 

 

Tid:          Fredag 2 dec kl 16:30 – 18:30.

Plats:       Villa Källhagen, samling i baren innanför entrén någon halvtimme innan.

Pris:         495 kr inkl. moms och förglögg, exklusive övriga drycker.

 

Anmäl dig senast en vecka innan, dvs den 25 november, på enklaste sätt till bo@ringdal.se eller ring/messa 070 895 4407.

 

Vi disponerar bordet fram till kl 18:30. De som har tid och lust tar därefter en promenad in till stan för att runda av på något trevligt ställe.

 

Info om Källhagen: http://www.kallhagen.se/

 

Buss

Enklast. Du kommer nästan ända fram till julbordet. Tag buss 69/69K skyltad "Blockhusudden" eller "Kaknästornet" från t ex Centralen/Sergels torg. Kliv av vid hållplats "Källhagen". Täta avgångar. Resan tar c:a 10 min.

 

Tunnelbana

Tag Röd linje nr 13 mot ROPSTEN. Tag inte av misstag nr 14 mot Mörby, som går från samma plattform. Kliv av vid Karlaplan, uppgång Karlaplan. Gå Narvavägen ner mot Djurgårdsbron, tag vänster före bron och fortsätt längs vattnet (se bif. karta).

 

Promenad

Hamngatan - Strandvägskajen - Djurgårdsbron - fortsätt gångvägen längs vattnet mot Källhagen. Från Sergels torg cirka 3 km. Fin sträcka, bra för aptit och matsmältning. Förtjänar att vid framkomsten belönas med något gott!

 

Väl mött på Källhagen!


Styrelsen Veteranföreningen 72M gm

Bosse2016-09-07

Rapport från årets veteranmöte                               augusti 2016


Lördagen 27 augusti träffades Veteranföreningen till årsstämma, information och umgänge.

15 kamrater från Gällivare i norr till Malmö i söder och Karlstad i väster, hade hörsammat kallelsen. Träffen gick av stapeln på Sunnersta herrgård, i Uppsalas sydöstra delar.

Efter en superb lunch, genomfördes årsstämman. Den inleddes med parentation över de två kamrater som för alltid har lämnat vår krets sedan förra mötet:

Bengt Svensson (numera Loftan), ”postis”, som energiskt, glatt och positivt såg till att våra kommunikationer med nära och kära i hemlandet fungerade. Bengt blev 65 år. Juhani Nurminen, som försåg oss uti öknen med mat och andra förnödenheter från när och fjärran, med hjälp av sin kylbil. Juhani blev 71 år. Vi tackar Bengt och Juhani för utmärkta insatser och ett gott kamratskap!


Styrelsen redovisade, inledningsvis,  vad som förevarit  under de senaste två åren. Ekonomin, som inte alls dras med några problem, redovisades och granskades. Bengt Hällqvist lät meddela att han avser utkomma med ytterligare ett Sandpapper, vilket mottogs med applåder. Valberedningens ordförande Sten Berglund, lämnade förslag på namn till den nya styrelsen och övriga förtroendeposter.

Enhälligt beslutades enligt följande/valberedningens förslag:

Styrelse: Lars Josefson ordf, Alv Svensson, vice ordf, Bo Ringdal sekr, Leif Willman kassör, Bengt Hällkvist ledamot. Som revisorer utpekades Arne Gustafsson och Lennart Korswall.

Sten Berglund ombads fortsätta som ordförande för valberedningen, med Lars Larsson som suppleant.

Ordförande redovisade de kommande aktiviteterna, där julmiddagen i Stockholm inte är så långt borta. Den avses ske i början av december. Styrelsen kommer med kallelse i oktober.

 

Vi har jubileum om två år. Då är det 40 år sedan vi påbörjade vår viktiga och lyckosamma mission, som resulterade i Camp David-överenskommelsen! Styrelsen bad föreningen om tips och ideer inför detta!

Beslöts att årsavgiften även framgent skall vara 100 kr.

Vidare beslöts att föreningen framöver skall heta Veteranförening 72 M.


Mötet hade äran att, som avslutning, få utnämna Per Hallgren till hedersledamot. Per har under alla år skött föreningens ekonomi och dessutom verkat som klubbmästare vid våra träffar. Stort tack för allt uppoffrande arbete. Vi hoppas diplomet hamnar på hedersplats där hemma!

Därefter genomfördes en guidad tur i stan. Slottet och domkyrkan var höjdpunkterna. Eftermiddagspromenaden avrundades med besök på en PUB, som drivs av en FN-kamrat som gjorde sin insats i Saudiarabien 1991.


Under kvällen avnjöts en bättre tre-rätters middag med Wallenbergare som höjdpunkt.

Ordförande hälsade alla välkomna till bords. Särskilt framhölls glädjen att få se en hedersledamot, Per Hallgren, i kamratkretsen.

Vid varmrätten kunde ordföranden framföra hälsning från, inte minst vår hedersordförande, 001 Göran Wetterlundh. Göran hade sänt oss en mycket uppskattad dikt, som mottogs med applåder. Som avrundning av måltiden höll Lennart Korswall ett mycket uppskattat tacktal. Efter middagen fortsatte umgänget i salongerna, innan vi drog oss tillbaks till flygeln för nattvila.


Söndagen inleddes med en bättre frukost och mera umgänge i gröngräset runt herrgården, innan bilarna gick hemåt eller bussen förde kamrater till Uppsala C, för vidare tågtransport.

Så hade åter en kamratträff genomförts, nu 38 år efter vår insats i Sinai.

Som vanligt stod Bo Ringdal och Per Hallgren för arrangemanget. Stort tack till båda!


Lars Josefson

Ordförande


2016-07-11


Hallå igen, sista utropet !!

Cirka 15 medlemmar har nu anmält sig. Om du missat, finns möjlighet denna vecka fram till onsdag.

Vi önskar alla medlemmar en bra fortsättning på sommaren!

/ Styrelsen Kamrat- och Veteranföreningen 72 M

 

2016-06-08

Hej igen!

 

En liten påminnelse 

För ett tag sedan ska du ha fått bifogad kallelse per post. Om inte, hör av dig!

 

Denna gång ses vi alltså på Sunnersta Herrgård, ca en mil söder om Uppsala.

Glöm inte att anmäla dig senast onsdagen den 13 Juli. All nödvändig info i bifogat brev.

 

Glöm heller inte Medlemsavgiften, 100 kr per år. Betalas till föreningens pg-konto 409 9639-9.

 

Kolla också att föreningen har din aktuella Mailadress! Vi får väldigt många felmeddelanden/returer på våra utskick. Hör gärna med de FN-kompisar du fortfarande har kontakt med att de får våra mail och att de är medlemmar.

Maila din korrekta adress till bo@ringdal.se

Självfallet ska du också höra av dig om du inte längre vill få våra mail.

 

Hoppas vi ses i Sunnersta!

 

/ Styrelsen Kamrat- och Veteranföreningen 72 M2016-04-10


Kamrater och Veteraner från 72M !!

 

I år är det ett jämnt år – Alltså ett Föreningsstämmeår!

 

Styrelsen har undersökt en himla massa, som vi hoppades både kostnadseffektiva militära o halvmilitära, möjligheter. Men icke, tiderna har helt klart förändrats även här. Numera är det i stället myndigheterna som vill försöka framstå som kostnadseffektiva genom att bl a sätta stopp för lovvärda initiativ som vårt. Kortsiktigt, för de missar ju en bra chans att till självkostnadspris få göra lite “reklam”.....

 

Så styrelsen har fått bita i det sura äpplet och tvingats förlägga mötet på en helt vanlig civil plats (förra gången var det åtminstone på en gammal borg och i ett fängelse. Alltså viss anknytning – om än långsökt – till det militära) Blinkar

 

Sunnersta Herrgård (c:a 1,5 mil V Uppsala) är bokad helgen den 27-28 augusti.

http://www.sunnerstaherrgard.se/

 

Vi återkommer med mer detaljer inom kort.

 

Men boka redan nu sagda helg; dvs lö 27 – sö 28 augusti 2016

 

Vi önskar alla kamrater lycka till med planeringen !

 

/ Styrelsen Kamratföreningen 72 M