2004

2004-12-18

Sandpappret finns nu att läsa på hemsidan!

 


2004-12-12

Årets julmiddag avnjöts 10/12 på Gondolen av 9st mycket nöjda veteraner. Dessförinnan hade styrelsen ett mycket givande möte på Hotell Reisen med  bland annat diskussion om kommande träff 2006 beträffande datum och plats. Styrelsen önskar samtliga medlemmar en god jul och ett gott nytt år.

 


Jubiléumsmötet 25 år efter hemkomsten samlade ett 60-tal ökenveteraner i Tylebäck 11/9-04. Vi fick höra historien om surströmming som terrorbekämpningsmedel på 2:a kompaniet. Pastorn berättade om hur han blev avbruten under en julotta av en vilt skällande hund. Redaktören hade testat hållfastheten på bussfönster. Det blev en hel del roliga historier som blev offentliga då vi räknar med att preskriptionstiden har löpt ut. Vi kommer förhoppningsvis att få läsa mer om detta i Sandpappret nästa gång det kommer.

 


Efterlysning!

Var du kock i Sinai? Kontakta då Per Lennartsson. Han håller på med ett arbete som är tänkt att bli en kokbok. Boken ska berätta om fredskockarnas arbete i  orosländer med historik om missionsområdet, recept, berättelser (anekdoter) och bilder. Den är tänkt att komma ut till 50-års jubileet av svensk deltagande med trupp i FN, som är hösten 2006.