2018

2018-12-10

Födelsedagslistan för 2019.2018-12-10

Ökenkamrater!

Årets julbord avnjöts på restaurant Ulla Winbladh. Eftersom det ju bara är någon dryg månad sedan många av oss sågs i Vaxholm, var deltagarantalet i år något färre än vanligt. Men några julbordsätare som hade missat Vaxholm dök upp här istället! Maten var utsökt, dryck och miljö likaså. Vi bytte många minnen från tiden i Sinai; särskilt roligt är att fler och fler små pikanta detaljer från tiden där kommer fram med åren. Bättre än det gamla talesättet "tiden läker alla sår" verkar i vårt fall vara "tiden preskriberar mer och mer". Kul! Bifogar några bilder.

 

Chefen 001 kunde tyvärr inte vara med, men skickade en hälsning genom en egenhändigt nyskriven dikt! Den är för bra för att endast delges julbordsveteranerna, så här är den:

 

Likt Bellmans kära älskarinna

Kan nog årets julbord edra hjärtan vinna

Ät och drick dock med måtta

Så kan ni säkert likt epistel fyrtioåtta

Ta upp en ton och säga skål och botten upp

För såväl när- som frånvarande ur 72 ans trupp

 

God jul och allt gott 2019

Önskar

Göran, Chefen

 

Med bifogad Juldikt önskar styrelsen alla kamrater i vår fina förening en God Jul och ett Gott Nytt År !!

 

/ Styrelsen 72M

 

 

P.S.

Passa på att redan nu betala in medlemsavgiften för kommande år till föreningens Pg 409 9639-9

100 kr för 2019. Betalar du in 200 kr, så räcker det ända fram till nästa träff !!

 

Tyvärr kommer mailen till nedanstående medlemmar ständigt i retur.

 

kent.maltin@polisen.se;

fors.data@home.se;

lennart@gamma.telenordia.se.

 

Någon som vet något om dem?2018-12-06

Kamrater, här kommer årets juldikt!


Vi ökenrävar gärna tänker på gamla tider,

ju mer dagarna mot jul lider.

Beduinernas vilja fira jul var ett kompakt mysterium,

samtidigt som pastor Ingvar gav oss vårt julevangelium.

Det med sin norrländska stämma,

Chefens uppskattade julklapp var en sedelklämma.

Vi kommer ihåg då tomten i öknen värdigt skred,

när han till oss på sin kamel red.

Kockarna, med löjtnant Hallgren i täten, bjöd på läcker julemat och därtill dryck,

så på kvällen blev det ett häftigt tryck.

Ja, tänk den gamla tiden, vi minns den som igår,

Nu önskas alla kämpar julefrid och ett gott nytt, obegagnat, år.


God Jul och Gott Nytt År

önskar Styrelsen genom Lars Josefson, ordförande2018-11-28

Julhälsning från chefen

Hej

Tyvärr kan jag inte vara med men här kommer min hälsning


Likt Bellmans kära älskarinna

Kan nog årets julbord edra hjärtan vinna

Ät och drick dock med måtta

Så kan ni säkert likt epistel fyrtioåtta

Ta upp en ton och säga skål och botten upp

För såväl när som frånvarande ur 72 ans trupp


God jul och allt gott 2019


Önskar


Göran

Chefen
2018-11-26

JULBORD

Hej igen,

Bara en liten påminnelse om årets Julbord fredagen den 7 december kl 14:30. Finns fortfarande några platser kvar. Mer infon nedan.

 

Ulla W erbjuder här några olika dryckespaket  https://www.ullawinbladh.se/dryckespaket-julbord

Hör av dig senast några dagar innan om du vill förbeställa.

 

P.S.

Passa på att redan nu betala in medlemsavgiften för kommande år till föreningens Pg 409 9639-9

100 kr för 2019. Betalar du in 200 kr, så räcker det ända fram till nästa träff !!

 
2018-11-09

BENGT NORDBERG till minne


Bengt Nordberg, Borensberg, Östergötland, har avlidit.


Bengt var ansvarig för expeditionen vid bataljonens personalavdelning. Med sin starka vilja och höga kapacitet, lyckades han bemästra FN-byråkratin och hålla god ordning i personalarbetet. Till stor nytta för oss alla.


Vi minns också Bengt som en god kamrat som alltid ”ställde upp”.


I det civila var Bengt en framstående optiker och verkade i många år som lärare vid optikerutbildning.


Bengt var mycket aktiv i Veteranförening 72 M och var länge vår revisor.


På grund av sjukdom, tvingades Bengt tillbringa de sista tre åren på vårdboende. Där hängde FN-diplomet från 1988 på hedersplats! Strax för sin bortgång, gav Bengt hustru Birgit i uppgift att framföra ett tack till FN-kamraterna för mångårigt och gott kamratskap.


Vi tackar Bengt för allt, nu när våra tankar går till hustru Birgit och de tre döttrarna.


Bengt blev 81 år


Lars Josefson

Ordförande


Begravningen äger rum fredagen 16 november kl 1400 i Björkhälla kyrka.2018-11-07

Nytt bildmaterial

Per-Olof Michel har bidragit med en del bilder. https://gallerilw.72m.se/#collection/83


Länk till allt bildmaterial. https://gallerilw.72m.se/#collections
2018-11-06

Ökenrävar!

 

Träffen i Vaxholm förra helgen måste betraktas som en riktig succé. Hela 38 medlemmar deltog och stämningen var på topp. För dig som missade träffen, eller för dig som vill återse dina kamrater igen, ges här ett nytt tillfälle - Föreningens traditionella JULBORD !!

 

Vi samlas fredagen den 7 december kl 14:30 i baren på på Ulla Winbladh. Själva sittningen är kl 15:00. Ulla W är en klassisk gammal krog som ligger på andra sida Djurgårdsbron, mitt emot Nordiska Museet. Priset för vår sittning är 745 kr exkl. drycker. Här finns lite mer info https://www.ullawinbladh.se/

 

Spårvagn går från Centralen alternativt utanför Åhléns var 7:e minut nästan ända fram till restaurangen, hållplats Nordiska Museet. Sträckan är för övrigt som gjord för en fin och stärkande promenad utefter vattnet, tar från Åhléns knappa halvtimmen.

 

Anmäl senast onsdag 28 november med vändande mail eller sms/tfn till Bosse på +46708 95 44 07.

 

Hoppas vi kan ses den 7 december!

Hälsar

Styrelsen 72M
2018-10-31

Jubileumssammankomst

Sista helgen i oktober var det så dags att fira 40-årsjubileum av vår avresa till Sinaiöknen år 1978. Träffen skedde i Vaxholm.


Redan på fredagen spelade golfsektionen på Arningebanan, där drivern Arne Gustafsson nyttjade sin driver på bästa sätt och avgick med segern. Resterande del av de tio som anlände ”i förväg”, tog en ”powerwalk”/guidad tur runt Vaxholm, skärgårdens pärla.


Efter lunch på lördagen anlände huvudstyrkan till Waxholms hotell. Förbrödring skedde och kaffe intogs.


Årsstämman inleddes, på sedvanligt sätt, med parentation över avlidna kamrater.


Den avgående styrelsen redovisade genomförda aktiviteter och det ekonomiska läget.


Revisorn, Lennart Korswall, Skara, föredrog nogsamt revisionsrapporten, varefter styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet. Så dags för val av ny styrelse, där valberedningens ordförande Sten Berglund, Hudiksvall, av oklara skäl, valde att föreslå omval av flera styrelseledamöter.


Bemanningen av den nya styrelsen blev enligt valberedningens förslag: Lars Josefson Stockholm (ordförande), Bo Ringdal också Stockholm, Leif Willman Östhammar samt Rickard Björk också Östhammar(!). Rickard, känd från Fasta Radion, är ny i styrelsen.


Så småningom blev det tid för avtackning. Den mångårige styrelseledamoten och tidigare chefen för STRkompaniet, Bengt Hällkvist, Vreta Kloster, hade bett att få avgå.


Bengt har ända sedan föreningens grundande varit styrelseledamot. Ett svårslaget rekord. Såsom redaktör, sedermera chefredaktör, har Bengt gett ut och ansvarat för 27 nummer av vår tidning SANDPAPPRET. Ett oslagbart rekord.


Som ett litet tack för fantastiska insatser, överräcktes blommor. Det hurrades också för Bengt.


Efter stämman vidtog allehanda aktiviteter i mindre grupper, innan bankettsalen äntrades.


Till förrätten talade ordförande, som bland annat gladdes över det stora deltagarantalet. Den första skålen tillägnades de kamrater som på grund av alltför lång resväg eller begränsningar i hälsan, inte hade kunnat hörsamma kallelsen.


Så småningom höll kontingentschefen för 72 M, översten 1.gr Göran Wetterlundh, högtidstalet. Detta, som var ett poetiskt glansnummer, höll Göran på vers. Talet möttes med mycket uppskattning.


När det mesta av desserten hade avnjutits, tackade skyttesoldaten vid 2.pluton/3.kompaniet, Leif Thorwaldsson, för middagen och även hela arrangemanget. Bo Ringdal, den eminente organisatören, nämndes särskilt. Applåder utbröt!


Under middagen upplästes tre hälsningar som hade inkommit: Från Försvarsministern, Överbefälhavaren och Arméchefen. Dessa hälsningar värmde mycket och besvarades med långa applåder. Några av dessa hälsningar kan läsas på annan plats på hemsidan.


Kvällen fortsatte, långt inpå småtimmarna, med umgänge i salongerna.


Waxholms hotell skall hedras för god service och bra mat, till rätt pris.


På söndagsmorgonen väntade en taxibåt på sällskapet, för färd 200 meter ut till Kastellet. Den guidade turen, som därpå följde, var mycket givande och uppskattad. Ciceronen Anders Joninger, med tjänstgöring i Sharm el-Sheikh i bagaget, gjorde ett utmärkt jobb.


Utrymmet här medger inte en utläggning om Kastellet, men besök där rekommenderas varmt.


När höstsolen stod som högst på himlen, behagade de gamla ökenrävarna, hela 40 stycken till antalet, att åtskiljas. Under löften att hålla nära kontakt, stödja varandra och planera in nästa träff.


Stockholm 31 oktober 2018

Lars Josefson

004, skribent2018-10-31

Styrelsemöte

Under söndagseftermiddagen 28 oktober, genomförde den nyvalda styrelsen mandatperiodens första möte.

Den konstituerade sig enligt följande:

Lars Josefson ordförande (vald av årsmötet)

Bo Ringdal sekreterare tillika vice ordförande

Leif Willman kassör samt ansvarig Hemsidan

Rickard Björk uppvaktningsansvarig


Beslöts vidare att ordförande och sekreteraren/ vice ordförande utgör Arbetsutskottet.


Därefter diskuterades den kommande verksamheten inom föreningen, varvid kan nämnas:

- Hemsidan kommer att överses och eventuellt revideras. Här mottas gärna medlemmars synpunkter.

- Ett eventuellt skapande av ett Facebookkonto för föreningen utreds.

Nästa föreningsaktivitet blir det traditionsenliga julbordet, centralt i Stockholm, fredagen 7 december. Inom kort kommer sekreteraren ut med detaljanvisningar härför.

2018-10-30

Gåva till föreningen

Peter Fasth, kock vid 3. Kompaniet, har lämnat en generös penninggåva till föreningen, i samband med 40-årsjubiléet.

Föreningen framför sitt varma tack!


Lars Josefson

Ordförande


Länk til bilder m.m. från träffen på Waxholm 2018

Hälsningsbrev och sammandrag av 72M´s verksamhetsrapport.   2018-10-04


Femton terrorister dödade vid el- Arish

Terroristerna uppges ha planerat attentat mot vägspärrar i norra Sinai, i samband med årsdagen av Egyptens anfall mot Israel den 6 oktober 1973.

Om den egyptiska säkerhetsstyrkan, som ingrep, fick några förluster är oklart.

Situationen i norra Sinai är instabil och osäker, även om de egyptiska säkerhetsstyrkorna har vunnit stora framgångar sedan i våras.

Utvecklingen är således positiv.


Lars Josefson

004, skribent2018-09-05


Veteranföreningen 72M


Kallelse till Föreningsmöte den 27-28 oktober 2018


Styrelsen för Veteranföreningen 72M har nöjet att kalla föreningens medlemmar till kamratträff med föreningsstämma i Vaxholm lördag 27 – söndag 28 oktober 2018.


Vi träffas och bor på Waxholms hotell, där 30 rum är reserverade för oss.

Inryckning sker på lördagen mellan 13:00 -14:30. Mer om hotellet finns att läsa här: http://waxholmshotell.se/valkommen


Möjlighet finns att bo i antingen enkel- eller dubbelrum. Mycket talar för att vi blir fler än 30 deltagare, varför några kamrater måste dela rum. Om inte tillräckligt många frivilliga dubbelboende anmäler sig, kommer styrelsen att prioritera önskemål om boende i enkelrum i den ordning respektive medlems slutliga inbetalning sitter på föreningens konto!


Styrelsen har beslutat att varje deltagande medlem subventioneras med 600 kr.


Kostnad

Efter avdrag för föreningens subvention, blir den enskildes kostnad för träffen per person för boende i Enkelrum 1.100 kr och för boende i delat Dubbelrum 550 kr. Då ingår fika med macka vid inryckningen, tre rätters middag (exkl drycker), frukostbuffé samt guidad tur på Kastellet.


Medföljande

Ett fåtal medlemmar har fått styrelsens tillstånd att medföra ”vårdare”. Medföljande subventioneras självfallet inte, utan kostnaden för båda blir 1.700 kr. Betalas till föreningen enligt nedan.


Boende i dubbelrum

Hotellet uppmuntrar boende i delat dubbelrum och har gett ett bra pris för detta.

Enklast är om du själv kan finna någon att dela rum med. Lyckas du inte, anmäl då önskemål om dubbelrum till styrelsen via bo@ringdal.se, så förmedlas kontakterna.

Som sagt, dela gärna rum!


Anmälan med Inbetalning

Cirka 30 medlemmar har anmält sig preliminärt, vilket legat till grund för styrelsens och hotellets planering. Slutlig anmälan görs genom att du betalar in för

- Enkelrum 1.100 kr

- Delat Dubbelrum 550 kr

till föreningens Pg-konto 409 9639-9. Beloppet måste finnas på kontot senast torsdagen den 20 september.


Eftersom 72M intar en klart stor del av hotellets resurser denna weekend, vill hotellet ha allt betalt i förskott, redan i slutet av september. Föreningen kan därför inte göra någon återbetalning av inbetald avgift. Vid styrkt sjukdomsfall får det självfallet övervägas.


Matallergi

Anmäl till styrelsen senast 2018-09-30 om du har någon matallergi (motsv.)


Klädsel under middagen

Med tanke på att det är föreningens 40-års jubileum uppskattas hyfsat vårdad klädsel under själva middagen, dvs undvik då t ex enbart T-shirt och alltför ovårdade byxor.


Preliminärt program


Lördag 27 okt

13:00 - 14:00 Inryckning,

14:00 - 15:00 Fika

15:00 - 17:00 Föreningsstämma

17:00 - 19:00 Enskild tid, möjlighet till basu

19:00 - Middag, fortsatt förbrödring


Söndag 28 okt

08:30 - 10:30 Frukost

11:00 - 13:00 Guidad visning av Kastellet


Föreningsstämman

Under föreningsstämman ska vi bl a välja styrelse (ordförande och fyra ledamöter, två revisorer samt valberedning för de kommande två åren). Om du har synpunkter och/eller förslag, hör av dig till valberedningens ordförande Sten Berglund via sten@berglundive.se och/eller Lars Larsson vodkalasse@comhem.se


Nuvarande styrelse utgörs av Lars Josefson (ordförande), Bo Ringdal (v ordf./sekr.) Leif Willman (kassör och webbredaktör) samt Bengt Hällkvist (redaktör för Sandpappret). Ledamoten Alv Svensson lämnade oss sorgligt nog för gott i november 2016. Arne Gustafsson och Lennart Korswall är revisorer.


Förslag som önskas behandlade på årsstämman ska skriftligen per mail eller mess vara sekreteraren tillhanda senast 2018-10-04.


Dagordning för stämman

Enligt Bilaga 1


Medlemsavgiften

Samtliga som får denna inbjudan har betalt sin medlemsavgift för år 2018, bravo!

Totalt är vi i skrivande stund 103 medlemmar. Inte illa!


Ankomst på fredagen

Ett antal medlemmar har aviserat ankomst redan på fredagen, skoj! Några planerar att golfa, hittills finns två säkra spelare (om vädret tillåter), andra ska fördjupa sin förbrödring, kolla stan på egen hand etc. Eventuellt golfintresse anmäls till arne_gustafsson@comhem.se alt. mob/sms + 46 070 643 4821.


Ankommande på fredagen bokar och betala själva direkt till hotellet för första natten. Samma rum båda nätterna.


Kommunikationer

Till Vaxholm

Åker man ju självfallet Waxholmsbåt! Lämplig båt avgår från Strömkajen (vid Grand Hotel) fredag och lördag kl 12:00, framme i Vaxholm (vid hotellet) kl 13:20.


Här finns i oktober gällande tidtabell https://waxholmsbolaget.se/globalassets/tidtabeller/mellersta-skargarden/host/01-host2018.pdf


Den som befarar sjösjuka eller kanske inte mäktar med att ta sig till båten kan åka

Buss nr 670 som avgår från Östra station (hållplatsen heter formellt Tekniska Högskolan) på lördagen var 20:e minut (efter kl 11:35, innan dess glesare) xx:15, xx:35, xx:55. Resan tar 45 min. Kliv av vid ändstation Söderhamnsplan. T ex så

är buss 12:15 framme där 13:00.


Här finns i oktober gällande tidtabell för buss https://sl.se/ficktid/vinter/H670.pdf


Från Vaxholm

Waxholmsbåt avgår 13:00 och 15:30. Resan tar 1:00 tim respektive 1:15 tim.

Buss 670 avgår var 20:e minut hela dagen xx:00, xx:20, xx:40.

Den som kommer i Bil åker väg E 18 och tar av mot Vaxholm. Kommer du söderifrån så följ först skyltning E 4 mot Sundsvall och därefter E 18 mot Norrtälje.

Hotellet erbjuder Parkering på stora kommunala parkeringsplatsen utanför hotellet. Biljett kan köpas i hotellets reception, kostar 100 kr för 24 tim. För kortare parkering finns kommunala parkeringsplatser med automater i närheten.


All information i detta mail finns även på föreningens webbsida www.72M.se


Varmt välkomna till vår återförening i Vaxholm!


Styrelsen för Veteranföreningen 72M


2018-05-29


Veteranfirande på Gärdet i Stockholm

Onsdag 29 maj firades alla vi veteraner runt om i landet, bla i Stockholm. Det var uppvisningar med fallskärmshoppare, helikoptrar, räddningstjänst mm  på  norra Djurgården.

Ceremonierna inleddes därefter med Konungens inmarsch under starka toner från Arméns musikkår. HMK åtföljdes av HKH prins Carl Philip, försvarsministern och Överbefälhavaren. Tal, riktade till oss veteraner, hölls av såväl försvarsministern som ÖB. Fältprosten höll korum, varefter Konungen delade ut förtjänstmedaljer till ett tiotal krigsmän, för synnerliga insatser såväl i landet som utomlands. Kransnedläggning vid monumentet intill Sjöhistoriska muséet skedde också.

Efter nationalsången och HMK avmarsch blev det förbrödring. Försvarsmakten bjöd på en läcker laxtallrik.

I vimlet av ca 5.000 personer, hade jag förmånen få träffa tre kamrater från vår förening. Vi hade bra timmar! Roligt att denna dag, som firas årligen, numera är upphöjd till nationell flaggdag!

Tyvärr strejkade, denna gång, kameran för vår utsände reporter.


Lars Josefson

004, utsänd ordförande2018-05-17


Hej igen!

Här kommer en liten påminnelse. Så ingen glömmer att boka in datumet

Intresset för träffen är stort, jätteskoj! Flera medlemmar planerar att anlända redan på fredagen. Hotellet är informerat och reserverar antal rum för detta.

 

Mer detaljerad information om träffen kommer före midsommar.

 

Ha det riktigt gott tills dess,

 

Bosse2018-04-05


Föreningens äldste medlem har avlidit


Majoren Sture Ahlstedt avled i stillhet på skärtorsdagen i kretsen av sina tre barn, uppger sonen Björn.


Sture växte upp i Landsbro, mitt i Småland, och tog studenten i Kalmar på sent 30-tal. Han sökte sig därefter till officersyrket och blev fänrik vid Smålands Regemente under andra världskriget. Sture var under huvuddelen av sin karriär i trupptjänst på hemmaplan, men hann också med FN-tjänst, såväl i Gaza (1963-64) som på Cypern (1964) och, inte minst, i Sinai de sista åren på 1970-talet.


Sture innehade här befattningen som personalvårdsofficer vid HQ i Ismailia och gav då mycket stöd till vår svenska bataljon. Han var en ofta sedd besökare på Camp Tre Kronor. Vid hemkomsten 1980 gick Sture i ålderspension.


Kamratföreningen låg Sture varmt om hjärtat. Han deltog senast i Rigaresan, vid en ålder av 93 år!


Sture var också en driven, mångsidig och uppskattad skribent och utkom 1993 med boken ”Limerickar och annat”. Han var också en aktad medlem av Albert Engström-sällskapet, där han bland annat rönte mycket uppskattning som uttolkare av Engström.

Sture skulle i sommar ha fyllt 100 år. Vi minns en mycket uppskattad vän och ökenbroder.


Begravningsgudstjänst hålls fredag 27 april klockan 1100 i Eksjö kyrka. (Annons införs i Svenska Dagbladet fredagen 6 april eller lördagen 7 april.)

Jag uppmanar, främst våra småländska medlemmar att närvara.


Lars Josefson

Styrelseordförande, 0042018-02-28


FN-Veteraner och 40 års jubilarer!

 

Nu är det klart var och när föreningens stämma 2018 kommer att gå av stapeln.

Det blir i WAXHOLM, på Waxholms hotell Lördag 27 - Söndag 28 Oktober.

http://waxholmshotell.se/valkommen

 

Styrelsens festkommitté har bokat hela övervåningen samt erforderliga rum på underliggande våning. Alla får enkelrum.

 

Vi samlas på lördagen någon gång efter lunch för inryckning, inkvartering etc. Sedan finns möjlighet att ta en titt på byn och/eller att ta något gott i baren. Därefter blir det gemensam fika och så håller vi vår stämma. Kvällen ägnas självfallet åt sedvanliga aktiviteter, dvs gemensam trerätters middag med allt vad detta innebär.... Årets träff blir ju även vårt 40-års jubileum och det måste vi självfallet försöka uppmärksamma på något sätt.

 

På söndagen äter förhoppningsvis vi alla en stärkande frukost. Efter frukosten planeras en gemensam aktivitet i närområdet, vi befinner oss ju ändå i det militärt historiskt så intressanta Waxholm!

 

Kostnaden för hela övningen (exklusive drycker) ska för den enskilde inte överstiga 1500 kr.

 

Kommunikationerna till Waxholm är goda. T ex går i dagsläget bussar från Östra Station på helgdagar var 20:e minut. Resan tar 45 minuter. Mer exakt information, med tidtabeller och förslag på turer, kommer när höstens tabeller är fastställda. Samma sak gällande båttrafiken.

 

Styrelsen återkommer under våren med mer information; formell kallelse till stämman, datum för definitiv anmälan, fastställd kostnad (högst 1500 kr), betalning, detaljerat program etc. Men boka redan nu in den helgen! Tid, plats och utrustning (valfri) är nu spikat! Och du får gärna redan nu göra en preliminär intresseanmälan. Enklast görs den med vändande mail eller ett sms till Bosse på +46 708 954 407.

 

Och så till slut förstås en liten uppmaning till dig som ännu inte gjort det - Betala senast 2018-01-31 in din medlemsavgift 100 kr för 2018 till föreningens PG 409 9639-9. Du som vet med dig att du släpat gottgör självfallet för detta...

 

Varmt välkommen att fira 72 M 40-års jubileum med dina kamrater från Sinai !!

 

Hälsar

Styrelsens festkommitté

 

Bo och Lars

 2018-02-18


Egyptiska stridskrafterna vinner mark

En vederhäftig källa uppger för Sandpappret att den egyptiska offensiven har gett tydliga framgångar inom SWEDBAT gamla område. Mer än 50 terrorister har dödats och 700 har nu gripits.

Den massiva arméinsatsen har nu pågått i knappt två veckor. Även delar av stridsflyget har satts in, liksom vissa sjöstridskrafter. De sistnämnda torde bevaka kusten runt OP Triss.

Ett hundratal ”tillhåll” har förstörts, liksom många vapengömmor. Dessutom har ett ton sprängmedel ”bytt ägare”.

Om framryckningen fortsätter att vara lyckosam, kan terroristerna vara helt besegrade före mars månad.

Sandpappret fortsätter sin bevakning av händelseutvecklingen!

Lars Josefson

004, bitr redaktör2018-02-12


Egypten går mot seger i Sinai ?

För någon månad sedan gav Egyptens president al-Sisi, sin armé order att befria Sinaihalvön från terrorister/ IS.

Denna order gavs mot bakgrund av höstens dåd, i närheten av OP Triss, där mer än 300 av våra gamla vänner/deras barn mördades. Dådet skedde intill en moské, i anslutning till fredagsbönen.

Nu har Egyptens offensiv burit frukt, enligt en av Sandpapprets välinformerade källor.

Vid veckans strider har 16 terrorister eliminerats och 34 har gripits inom SWEDBAT fd territorium. Dessutom har ett antal ”celler” nedkämpats, flera ammunitions-och sprängmedelsdepåer har beslagtagits.

Invånarna inom området, vilka som bekant främst är beduiner, tillber den sulfitiska läran inom Islam, där man gärna avskärmar sig från omvärlden för att komma närmare Gud. (Skribentens kunskaper medger ej någon djupare dykning inom detta område).

Redaktionen kommer att följa utvecklingen, samtidigt som vi hoppas att de egyptiska soldaterna har piggat på sig och blivit något mer handlingskraftiga sedan vi höll rätt på dem.

Vi önskar den egyptiska armén fortsatt ”Lycka till”!

Lars Josefson

004, skribent