Skorpionen

Skorpionen öppnas i ett nytt fönster när du klickar på länken. Om du vill spara Skorpionen på din dator så kan du efter att du klickat på länken och öppnat dokumentet spara det genom att via menyn "Arkiv", "Spara som..." välja plats på datorn där du vill spara Skorpionen. Tryck på "pil-tillbaka" när du vill tillbaka till hemsidan.


Vecka 10

Vecka 10

Vecka 17

Vecka 18