Födelsedagar 2023


Födelsedagar under 2023 för betalande medlemmar i kamratföreningen.

DATUM

ÅR

NAMN

AVDELNING

2023-01-06

80

Sten Berglund

strkomp/stab

2023-01-17

65

Rolf Björck

3.komp/2.plut

2023-01-30

87

Göran Wetterlundh

batch

2023-03-28

90

Rolf Sjöberg

strkomp/sbplut

2023-04-11

70

Bo Sundberg

1.komp/1.plut

2023-04-15

65

Christer Hjulström

l.komp/3.plut

2023-04-17

70

Pia Egnell

strkonl/sjvto

2023-05-06

65

Per Arne Pettersson

2.komp/l.plut

2023-05-07

65

Björn Svensson

strkomp/rep

2023-05-11

65

Mats Pernhem

2.komp/2.plut

2023-05-23

65

Jerry Ljunghaga

l.komp/I.plut

2023-06-05

70

Jörgen Tjörnvall

batstab/pers

2023-06-07

70

Ulf Jarnebo

3.komp/3.plut

2023-06-08

65

Magnus Söderkvist

3.komp/2.plut

2023-06-16

87

Bengt Hällkvist

strkomp/kompch

2023-06-18

65

Lars Larsson

strkomp/förplägn

2023-07-13

65

Lars-Olov Tanderyd

l.komp/l.plut

2023-08-06

65

Leif Thorwaldsson

3.komp/2.plut

2023-09-11

85

Kåbe Lidén

batstab/pers

2023-10-29

70

Leif Willman

strkomp/tpplut

2023-11-18

65

Peter Mortensen

2.komp/I.plut

2023-12-06

65

Torvald Thorzelius

2.komp/l.plut

ÅR

DATUM

NAMN

AVDELNING

90

2023-03-28

Rolf Sjöberg

strkomp/sbplut

88

2023-01-30

Göran Wetterlundh

batch

87

2023-06-16

Bengt Hällkvist

strkomp/kompch

85

2023-09-11

Kåbe Lidén

batstab/pers

80

2023-01-06

Sten Berglund

strkomp/stab

70

2023-04-11

Bo Sundberg

1.komp/1.plut

70

2023-04-17

Pia Egnell

strkonl/sjvto

70

2023-06-05

Jörgen Tjörnvall

batstab/pers

70

2023-06-07

Ulf Jarnebo

3.komp/3.plut

70

2023-10-29

Leif Willman

strkomp/tpplut

65

2023-01-17

Rolf Björck

3.komp/2.plut

65

2023-04-15

Christer Hjulström

l.komp/3.plut

65

2023-05-06

Per Arne Pettersson

2.komp/l.plut

65

2023-05-07

Björn Svensson

strkomp/rep

65

2023-05-11

Mats Pernhem

2.komp/2.plut

65

2023-05-23

Jerry Ljunghaga

l.komp/I.plut

65

2023-06-08

Magnus Söderkvist

3.komp/2.plut

65

2023-06-18

Lars Larsson

strkomp/förplägn

65

2023-07-13

Lars-Olov Tanderyd

l.komp/l.plut

65

2023-08-06

Leif Thorwaldsson

3.komp/2.plut

65

2023-11-18

Peter Mortensen

2.komp/I.plut

65

2023-12-06

Torvald Thorzelius

2.komp/l.plut