Födelsedagar 2024


Födelsedagar under 2024 för betalande medlemmar i kamratföreningen.

DATUM

ÅR

NAMN

AVDELNING

2024-01-08

70

Storm, Roger

3.komp/3.plut

2024-01-19

70

Ekström, Mikael

batstab/uh

2024-01-30

89

Wetterlundh, Göran

batch

2024-02-16

70

Maltin, Kent

3.komp/2.plut

2024-03-11

70

Persson, Mats

l.komp/trossto

2024-03-28

91

Sjöberg, Rolf

strkomp/sbplut

2024-04-01

85

Schagerlind, Bernt

strkomp/sjvto

2024-04-21

70

Andersson, Bo

strkom/tpplut

2024-05-06

75

Widefjäll, Stig

strkomp/rep

2024-05-17

70

Leksell, Jan-Erik

3.komp/trossto

2024-05-18

75

Sethsson, Jörgen

3.komp/kompch stf

2024-05-28

70

Sjöberg, Rolf

strkomp/sbplut

2024-06-05

70

Jeppsson, Håkan

batstab/pers

2024-06-12

75

Josefson, Lars

strkomp/kompch stf

2024-06-16

88

Hällkvist, Bengt

strkomp/kompch

2024-07-03

70

Keller, Peter

3.komp/2.plut

2024-07-09

70

Brohlin, Thomas

3.komp/stab

2024-09-11

86

Lidén, Kåbe

batstab/pers

2024-10-05

75

Klasson, Curt-Olof

strkomp/tpplut

2024-10-18

80

Fogelklou, Jan

2.komp/info

2024-10-24

75

Johnsson, Nils-Gunnar

3.komp/3.plut

ÅR

DATUM

NAMN

AVDELNING

91

2024-03-28

Sjöberg, Rolf

strkomp/sbplut

89

2024-01-30

Wetterlundh, Göran

batch

88

2024-06-16

Hällkvist, Bengt

strkomp/kompch

86

2024-09-11

Lidén, Kåbe

batstab/pers

85

2024-04-01

Schagerlind, Bernt

strkomp/sjvto

80

2024-10-18

Fogelklou, Jan

2.komp/info

75

2024-05-06

Widefjäll, Stig

strkomp/rep

75

2024-05-18

Sethsson, Jörgen

3.komp/kompch stf

75

2024-06-12

Josefson, Lars

strkomp/kompch stf

75

2024-10-05

Klasson, Curt-Olof

strkomp/tpplut

75

2024-10-24

Johnsson, Nils-Gunnar

3.komp/3.plut


70

2024-01-08

Storm, Roger

3.komp/3.plut

70

2024-01-19

Ekström, Mikael

batstab/uh

70

2024-02-16

Maltin, Kent

3.komp/2.plut

70

2024-03-11

Persson, Mats

l.komp/trossto

70

2024-04-21

Andersson, Bo

strkom/tpplut

70

2024-05-17

Leksell, Jan-Erik

3.komp/trossto

70

2024-05-28

Sjöberg, Rolf

strkomp/sbplut

70

2024-06-05

Jeppsson, Håkan

batstab/pers

70

2024-07-03

Keller, Peter

3.komp/2.plut

70

2024-07-09

Brohlin, Thomas

3.komp/stab